Hindal Gård
hestnaturligvis.no

Hindal Gård
Møterom

Hindal Gård

Historie
Ramsløk
Presse
Venner
Kontakt

 

 

Støtt om Hindal Gård som en del av den Norske kulturarven!

Bli medlem i Hindals venner(stiftet 2006)

 

Flyfoto av Hindal rundt 1930? (widerøe)
Tydelig ser man hagen slik den engang var. Den andre delen av hagen (på høyre side) bestod av frukttrær og bærbusker. Til venstre på bildet ser man en del av Lunden.

Hindal Gård

- Storgård i Stavanger etablert ca. 1780(strakk seg fra Jåttå til Mariero)
- Hovedhus etablert rundt 1820
- Bryllupsgave til familien Helliesen i 1825 og ble brukt til sommerbolig.
- Gården males av Hertervig rundt 1850 (bilder på kunstmuseet i Stavanger)
- Hageanlegg blir anlagt med fontene og romantisk parkanlegg.
- Frem til 1950 blir det drevet med kyr/gris og frukt/grønnsaker
- Fra 1950 baseres næringen på hundepensjonat og hestedrift(oppstallering og kurs)

 

Sommer 2006. Starten på oppbygging

 


Hindal Gård`s venner

Det er slik at Hindal Gård etterhvert er i ferd med å bli fredet. Gården inkludert eiendommen har en verdi i den norske kulturhistorien med bygninger og romantisk hageanlegg. Ivaretakelsen av dette er etterhvert ikke så lett å følge opp på flere måter. Tanken er å kunne opprette en forening som vil kunne bidra på flere områder på gården.

Tor og Ingjerd Høie i aksjon sommer 06

Hindal Gård har de siste årene hatt mange henvendelser fra enkeltpersoner om det ikke kan opprettes/stiftes en venneforening. Bakgrunnen for disse henvendelsene har gått på ønske om å bidra både økonomisk gjennom en medlemskontingent, men også som en menneskelig resurs, en støttegruppe til Hindal Gård.

Og det trenger vi!

Lysthuset i gamle dager.

Midler fra fylkeskommunen/Riksantikvaren er ikke lett å få tak i. Selvfølgelig er vi glade for de midlene som likevel kommer tilveie. Men det koster å holde veier, plener, bygninger og park vedlike.

I utgangspunktet er det ønskelig å involvere mennesker som allerede har et forhold til Hindal Gård samt personer/bedrifter som ønsker på ulike måter å få et nærmere forhold. Både enkeltmedlemmer, bedrifter og foreninger er velkomne som medlemmer.

Hindal Gård`s Venner skal ha bevaring og videreutvikling av Hindal Gård som kulturminne og ” pustehull i et urbant område” som hovedmål.

Martagonliljer på ved lysthuset (2004)


Hva gjør Hindal Gård`s venner?

Det forventes IKKE at Hindal Gård`s Venner verken skal luke bed, klippe plen, plante blomster eller slå i spiker, men DERSOM noen har lyst til å bli én av de mange frivillige på Hindal Gård som gjør sitt til at Hindal Gård blir en enda større ”perle”, er det selvfølgelig SVÆRT POSITIVT.

Andre tiltak som kan bidra til å hjelpe gården er salg av blomster som en vil finne på gården. Et innspill som har vist seg å være meget populært er å selge produkter på torget i Stavanger. På sikt vil at Hindal Gård involvere seg mer med produkter som kan tilby matfylket Rogaland et større mangfold. Ramsløk er et produkt som allerede finnes, og andre nisjeprodukter som blåbær og urter vil etterhvert bli diskutert.


Hageanlegget i 2004


Hva kan Hindal Gård gjøre for Venneforeningen?

- Et sosialt møtested for mennesker som har felles interesser.
- Egen tilfredsstillelse over å støtte en god sak som vi mener Hindal Gård er
- Tilbud om medlemstur, Medlemsblad, info om Hindal Gård`s aktiviteter.
- Venneforeningen får egen logo og hjemmeside under www.hindal.no.
- Muligheter til å leie lokaliteter ved spesielle/komersielle anledninger.

Ove Thorsen legger sand i de fremgravde gamle stier tidlig 2007

Konkrete saker som en kan begynne med:
Innledingsvis er det ønskelig å kartlegge parkanlegget med alt som følger med. Dette arbeidet er meget omfattende med tanke på informasjon som skal finnes frem. Paralellt må en sette i gang arbeid med å få tak i midler som behøves i denne forbindelse. Her finnes det eksempler på hvordan en skal gå frem.


Fra gamle dager
(foto:Håkon Johnnesen, statsarkivet)

Fredningssaken er også igangsatt. Her må det settes retningslinjer som skal presenteres for riksantikvaren før en eventuell fredning. Om Hindal kan komme riksantikvaren i forkant, kan det gjøre videre arbeid mer økonomisk. I denne forbindelsen tenker jeg på hva man eventuellt kan gjøre med bygninger om en skulle benytte benytte dem til forskjellige formål.

 

Sommer 2006 - stiene avdekket

Hindal gård har en sentral beliggenhet både i forhold til Stavanger og Sandnes bysentrum, viktige næringsområder i regionen, viktige kommunikasjonsårer og store befolkningskonsentrasjoner. Aktuelle målgrupper kan være offentlige etater, privat næringsliv, privatpersoner, turister, organisasjoner og lag. Etablering av ny næringsvirksomhet og bosetting i Jåttavågen og tilstøtende områder skaper interessante muligheter for fremtidig utvikling av gården.

En forening som Hindal Gård`s Venner vil forhåpentlig kunne bidra med å sette i gang en langsiktig gjenskaping av kulturminnet. Paralellt vil det bli arbeidet med en forretningsplan som vil kunne kunne danne en helhet og skape et næringsgrunnlag for videre drift og vedlikehold av Hindal Gård. Man vil legge vesentlig vekt på å sikre en god balanse mellom historiske og kulturelle verdier på den ene siden og behovet for å etablere bærekraftige kommersielle aktiviteter på den annen side. Dette bør en kunne kombinere slik at både Hindal Gård`s venner og Hindal Gård har fordeler.


Tor Tofte jr.

 

 

 

 

  Dokumenter

Riksantikvar:
Riksantikvars oppstart av fredn.
Anbefaling terapi

Planforslag:
Plan saksfremlegg (word 66kb)
Plan protokoll (word 33kb)
Skisser og bilder (Stav Komm.)
Plan. Hindalstunet (1.6 mb pdf)

Kommentarer til planforslag (frist 250205)
Tor Tofte
Hindal Gårds Venner
Naturvernforbundet
St. Svithun Hagelag
Hindal Ryttersportsklubb
Fortidsminneforeningen
Imke Schoeberle (L.arkitekt)
Sigurd Sørum(Nabo)
Steinar Tofte


   

 

Eier: Tor Tofte
Mobil:97103111
E-post:tofte@hindal.no


  Linker

Generellt:
Om Hindal i pressen
www.fridahansen.com (kommer)
Riksantikvaren
Fortidsminneforeningen

Planter:
www.genressurser.no/planter
www.plantearven.no

Presse:
Om Hindal på nettet(avis etc.)

 

Hindal Gårds Venner har 3 aktivitetsgrupper:

• Hagegruppen. Formål: planlegging av hageanlegget m/fontene, plukking av blomster og kristtorn for salg. Jule/påske verksted (dekorasjoner). Div. aktiviteter.
• Kulturhistorisk gruppe. Formål: 1. prioritet er å få skrevet ned Hindals historie. Arbeidet er så vidt startet.
• Legatgruppen. Formål: Skaffe oversikt over tilgjengelig legater og offentlige/private bidragsytere, og skrive søknader i henhold til.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindal Gård • telefon 51585161 mobil 97103111 • foretaksnummer: 981699912 • kontonummer: 32011196062 • adresse&e-post • design&layout: punkt.no