Svithun Hagelag                                                                                                                              Stavanger 25/2-05

Frida Hansens hus

Hillevågsveien 11

4016 Stavanger

 

 

Kommunalstyret for byutvikling

Stavanger Kommune

Olav Kyrres gate 23

4005 Stavanger

 

 

Plan 1506B1 – Hindalstunet, Hindal Gård

 

Vi i Svithun Hagelag har til vår store forundring studert den foreslåtte bebyggelsesplan for Hindaltunet, hvor man ønsker å utbygge med boliger den verneverdige ”Hestemark”

 

Hindal Gård er en av Norges gamle herregårder, som familien til Frida Hansen drev omkring 1850 tallet.

 

Svithun Hagelag har i dag ansvaret for flere parseller med historiske stauder og roser i hageanlegget ved Frida Hansens hus.

Frida Hansen anla sin have etter inspirasjon og opplæring fra sine besteforeldre på Hindal Gård.

 

Ledelsen i Svithun Hagelag er i dag personlige medlemmer av Hindals Gårds venner og skal være medansvarlig for restaureringen av hageanlegget på Hindal.

 

Den økonomiske og næringsmessige drift av gården er av vesentlig betydning for å kunne bevare Hindal Gård for fremtiden som kulturhistorisk ressurs for Stavanger by.

Dersom man utbygger ”Hestemarken” med boliger så nær selve gårdsdriften, vil dette ødelegge det økonomiske fundament for drift av gården.

 

Hindal Gård vil i Kulturåret 2008 være en perle for Stavanger by med sitt frodige hageanlegg og dyreliv.

 

Vi ber om at enhver avgjørelse vedrørende denne bebyggelsesplan blir basert på Riksantikvarens verdigrunnlag og Stavanger bys kulturhistoriske liv.

 

Med vennlig hilsen

 

Svithun Hagelag

 

Kjell Magne Hansen

Leder.