Stavanger kommune

Kultur og byutvikling

v/ Grethe Kvinnesland

Pb 8001

4068 Stavanger

 

 

Hindal Gårds Venner

Hindal Gård 2

4018 Stavanger

 

 

 

Kommentar til plan 1506B, Privat forslag til bebyggelsesplan for Hindalstunet ved Hindal Gård.

 

 

Etter ønske fra Tor Tofte ble Hindal Gårds Venner startet i september 2004. Hindal Gård`s venner skal ha til formål å gjenreise den verneverdige hagen og parkanlegget, samt bidra med vedlikehold av denne. Med dette ønsker vi å fremme interessen for historiske hagemiljøer og ivareta ett rikt kulturminne.

En bebyggelse av planlagte karakter, (mener vi), vil bidra til en verdiforringelse av den norske hage og landskapskultur. Foreningen forestiller seg å kunne ha arrangementer, visninger og andre kulturelle innslag for inn-og utland på Hindal, langt utover kulturbyen 2008. De planlagte aktivitetene er basert på omgivelsene, atmosfæren og den norske kulturarven som i dag finnes på ved dette herskapelige landstedet.

Det norske genressursutvalget har pr. dags dato igangsatt en kartlegging av norske kulturplanter som befinner seg i parkanlegget. Det finnes og en rekke svært gamle og praktfulle verneverdige trær på Hindal og det er blitt gitt utrykk for at sprengninger i området kan skade disse samt den naturlige vanntilførselen til anlegget.

Vi i Hindal Gårds venner mener det vil være en stor feil om en bygger tre treetasjes bebyggelse grensende en landskapspark som har røtter fra 1780 tallet. Det er viktig å verne om og ta vare på den  verdifulle kulturarv vi har her i Stavanger, ikke minst når vi nå går mot kulturbyen 2008.   

 

 

 

 

 

 

Tone Rørvik, 28.02.2005

Sekretær